top of page

Vui vẻ với thiên nhiên !!!

Bãi biển đẹp, bối cảnh nhiệt đới và động vật quý giá!

A Very Smart Racoon.
White Faced Monkeys
Racoons
Cote
Howler Monkey
Manuel Antonio National Park  Beach

Các bác sĩ cho biết thêm:

Đây là một vài sinh vật tuyệt đẹp mà bạn sẽ thấy!

bottom of page