top of page

Các bác sĩ cho biết thêm:

Qua Đôi mắt của một con hổ!

Tập trung, quyết tâm, đam mê, kiến ​​thức về cách săn lùng và đạt được mục tiêu của mình!

Qua con mắt của người xây dựng của bạn!

Tập trung, quyết tâm, đam mê, kiến ​​thức về cách xây dựng và đạt được mục tiêu!

Tôi Có Biết Bạn Cần Như Thế Nào!

Tài sản xây dựng tri thức!

Xây dựng những ngôi nhà xanh hợp lý sinh thái ở Costa Rica

Nguyên tắc & Nguyên tắc dành cho người xây dựng tốt nhất!

Kiến thức là chìa khóa!

David Net Zero

David, Past President of Built Green in Canada!!

Replaced The Cold Climate for Costa Vida Estates, Costa Rica!

 

David and Hotel Under Construction.
bottom of page